NUCEM logo

Maturita 2017

Zverejnenie tém/zadaní PFIČ a kľúčov spravných odpovedí k ÚKO EČ MS 2017

Termíny :

  • 14. marec 2017 EČ a PFIČ MS 2017 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 15. marec 2017 EČ a PFIČ MS 2017 - anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 16. marec 2017 EČ MS 2017 - matematika
  • 17. marec 2017 EČ a PFIČ MS 2017 - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Tu nájdete Informáciu o zverejnení tém/zadaní PFIČ MS a kontaktoch pri hodnotení ÚKO EČ MS 2017.