NUCEM logo

Maturita 2018

Zverejnenie tém/zadaní PFIČ a kľúčov správných odpovedí k ÚKO EČ MS 2018

Termíny :

  • 13. marec 2018 EČ a PFIČ MS 2018 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 14. marec 2018 EČ a PFIČ MS 2018 - anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 15. marec 2018 EČ MS 2018 - matematika
  • 16. marec 2018 EČ a PFIČ MS 2018 - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra